log på
Banner Image
basket waiting

Betingelser og vilkår

KUNDEVILKÅR

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra SCHÜTT HORSENS ApS, Ring Byvej 1 Ring, DK-8740 Brædstrup, Danmark, Tlf.: +45 7877 4366, www.schutt.dk, e-mail: info@schutt.dk,
CVR-nr. 10 59 14 81, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og SCHÜTT HORSENS ApS.

1. Leverancens omfang

På nærværende betingelser erhverver du de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af den tilsendte faktura/følgeseddel eller i ordrebekræftelsen, hvis varen er købt via Internettet.

2. Leveringstidspunkt og transport

Forsendelse af varer sker med selvstændig fragtfører (Post Nord) eller GLS, og SCHÜTT HORSENS ApS har ret til, på dine vegne og for din regning, at indgå de nødvendige transportaftaler på en måde, som SCHÜTT HORSENS ApS måtte finde mest hensigtsmæssig.
Den vejledende leveringstid for stempler er 3-4 arbejdsdage og for visitkort 7-8 arbejdsdage, men kan fraviges.  

3. Risikoen for varerne

Risikoen for de bestilte varer overgår til dig ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.

4. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering

Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura/følgeseddel, skal du reklamere indenfor 5 dage. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.

5. Reklamationspligt ved fejl og mangler

For at påberåbe, at varer lider af fejl eller mangler, skal du ved modtagelse af varen anmelde fejlen eller manglen til SCHÜTT HORSENS ApS. Du skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består.

6. Schütt, Horsens A/S mangelansvar

Schütt, Horsens A/S mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis leverancen er mangelfuld, kan du stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. SCHÜTT HORSENS ApS kan dog, hvis du vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.
Vi kan ikke påtage os at tage varer retur, der er fremstillet specielt til dig.
Såfremt du ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er du berettiget til at kræve dit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 7.

7. Ansvarsbegrænsning

SCHÜTT HORSENS ApS påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

Ansvarsbegrænsning, SCHÜTT HORSENS ApS ansvar omfatter ikke:
Enhver form for driftstab, formuetab eller andet økonomisk tab.
Fejl opstået som følge af købers fejlagtige anvendelse af varerne.
Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i varerne.
Følgeskader eller driftstab under anvendelse af varen.
Enhver form for vedligeholdelse, justering, slitage m.m.
Strejke, lockout, blokade, forsinkelse eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, brand, naturforhold eller lovindgreb der kan hindre levering af det bestilte.

8. Produktansvar

SCHÜTT HORSENS ApS er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

9. Pris og betaling

I vores Internet Butik kan du betale med Dankort, Visa/Dankort.

Sådan gør du når du betaler med Dankort/Visa
Læg de varer du vil bestille i indkøbskurven og tryk "køb". Derefter bliver du bedt om at indtaste navn, adresse, telefonnummer m.m. Indtast oplysningerne.
Ved betalingsform vælger du kreditkort.
Du kommer nu automatisk over på vores betalings-server (SSL-server - Secure Socket Layer), hvor du bliver bedt om at indtaste dit kortnummer samt udløbsdato. Kortnummeret, som står på forsiden af kortet, indtastes uden mellemrum. Eksempel: kortnr. 4500 0000 0000 0000 skal tastes 4500000000000000.
Udløbsdatoen finder du også på forsiden af kortet. Denne indtastes i de to "gyldig til" felter.
Herefter sendes disse informationer krypteret/kodet til PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service), hvor kortets gyldighed kontrolleres.
Du skal være opmærksom på, at transaktionen kan tage op til 15 sekunder, og du må derfor Ikke lukke browseren.
Når dit kort er blevet kontrolleret hos PBS, modtager vi information om, hvorvidt transaktionen kunne godkendes eller ej. Kan transaktionen godkendes af PBS, vises det beløb, der trækkes på din konto, hvorefter du kan udskrive en ordrebekræftelse.
Kan transaktionen ikke godkendes af PBS, vises en side, hvorpå du kan vælge imellem at prøve igen, betale pr. efterkrav (intet hæves på kortet), eller at annullere ordren (intet hæves på kortet og ordren slettes).

Sikkerheden ved betaling
Når du betaler med kort i vores Internet Butik, bliver alle dine indtastede kortdata krypteret/kodet, når de videresendes til PBS - dette betyder at ingen kan "opsnappe" dine indtastede kortdata. Til disse transaktioner benytter vi en PBS-godkendt SSL-løsning (SSL = Secure Socket Layer) til at kryptere/kode dine indtastede kortdata. Kryptering med SSL benyttes i langt de fleste danske internetbutikker.

Hvornår trækkes pengene?
I henhold til gældende regler for betalingskort på internettet trækkes pengene først fra din konto, når vi sender pakken til dig.

Fejl & Problemer ved betaling?
Opstår der nogen form for problemer, er du velkommen til at kontakte os på info@schutt.dk ligesom du er meget velkommen til at ringe på tlf. +45 7877 4366
Telefonerne er åbne fra kl. 08.15-15.00.

Værneting og lovvalg
Parterne har aftalt, at retten i Horsens skal være værneting og at alle tvister, der måtte udspringe af nærværende aftale, afgøres ved anvendelse af dansk ret.

26.07.2018

SCHÜTT HORSENS ApS​
c/o Janne Pørtner Jensen
Ring Byvej 1 Ring
8740 Brædstrup
Danmark
Tlf.: +45 7877 4366
info@schutt.dk